SDH Dobré

O sboru

Rok založení sboru 1886.
Byl to vůbec první spolek, který byl v obci založen. Tak mluví kronika obce a dochovaná pokladní kniha zakládajících hasičů. Bohužel jména zakládajících členů nejsou známa. Dochovala se pouze jména tří velitelů sboru.
Jako prvním velitelem byl zvolen František Linhart, tehdejší starosta obce. Druhým velitelem se stal Antonín Netík z čp. 30 a třetím František Štefanides čp. 51. Počet prvních členů sboru byl pravděpodobně 21.


Dnes má sbor 51 členů. Z toho 19 členů výjezdní jednotky.
Výjezdní jednotka je zařazena do Integrovaného záchranného systému (IZS) plošného pokrytí kraje JPO III.

Výbor SDH Dobré 

Přesunout se na začátek