SDH Dobré

ROK 2018

ČINNOST  SDH DOBRÉ V ROCE 2018

  • V sobotu 5.1.2018 v od 18.00 hodin se konala Výroční valná hromada v Kovárně v Dobrém.
  • V sobotu 17.2.2018 byl masopustní průvod po Dobrém
  • V sobotu 17.3.2018 jsme pořádali Maškarní ples v obecním domě s hudbou SONG, kterého se zúčastnilo 92 platících z toho bylo 42 masek
  • V sobotu 21.4.2018 jsme prováděli každoroční sběr železa a brigádu na úklid a přípravu dřeva. 
  • V neděli 30.4.2018 od 19.00 hodin se konalo, jako každoročně pálení čarodějnic na koupališti v Dobrém, tentokrát po dlouhých letech ne s hudbou DJ Franc, ale DJ Broulick.
  • V sobotu 30.6.2018 jsme zahájili pouťovým posezením dvouměsíční víkendový provoz Kovárny.
  • Poslední akcí v minulém roce byl výlet do Ostravy, který byl dvoudenní a to 28.-29.9.2018.
Přesunout se na začátek