ČINNOST ROK 1995

Dne 3. ledna se dožívá 60 let František Tomáš – kronikář. 2. ledna přišli dva zástupci sboru s gratulací a předali mu upomínkový dárek.

7. ledna se konala výroční členská schůze. Tato schůze byla dosti významná, protože byly provedeny doplňovací volby do výboru jednoty. Novým velitelem byl zvolen Milan Kunc, který přestoupil z SDH Brocná do Dobrého. Jednatelem se stal Stanislav Šmída mladší a vedoucím mladých hasičů Jiří Svoboda, který se již od loňského roku o mládež stará.

Další letošní akcí hasičů je pořádání maškarního karnevalu. Letošní rok to připadlo na 25. února. Ráno odchází skupinka hudebníků z Kovárny zahrát a zároveň pozvat doberské spoluobčany na večerní rej. Hráli: Petera – trubka, Práza O. – trubka, Hofman J. – housle, Šitina J. – harmonika a Kalianko J. – buben. A ještě jaké bylo v tento den počasí. Ráno teplota slabě nad nulou, čerstvě napadlý sníh, dopoledne chumelení. Odpoledne vyjasnění a slunečno, takže sníh zmizel.

Dekorace na sále se opět žádná nová nedělala. Pouze se připravil sál a stoly. K tanci hráli dva hudebníci – Orlické duo – na elektrofonické varhany, stejně jako loňský rok a stejně úspěšně. Na sále byla všechna místa obsazena a dá se říci, že ještě chyběla. Přišlo též 38 masek, což potvrzuje, že o náš maškarní zatím zájem u občanů je. Do tomboly se sešlo 114 různých cen od sponzorů. Losy se prodávaly stejně jako minulý rok – v roličkách – a prodalo se neuvěřitelných 4000 kusů. Je to možná tím, že se losy stále prodávají za pouhou 1 Kč. Zábava se ovšem velice líbila a proběhla velmi klidně a v pohodě bez jakýchkoliv incidentů. Končilo se k 4. hodině ranní.

A již se otvírá jaro a začínají různé hasičské soutěže. 13. května se naše družstvo účastní pohárové soutěže ve Slatině nad Zdobnicí. Z cel­kového počtu zúčastněných 15 družstev naši obsadili 14. místo. Tato „smůla“ je zaviněna špatnou proudnicí. Soutěžilo se pouze v požárním útoku.

20. května je další soutěž požárních družstev na Osečnici. Soutěží se opět v požárním útoku. Náš sbor tentokrát postavil dvě družstva. Soutěže se zúčastnilo 15 družstev mužů a 2 družstva žen. Naše 1. družstvo obsadilo 3. místo a 2. družstvo 13. místo. Tím byl snad náš neúspěch z minulé soutěže rehabilitován.

21. května se náš sbor zúčastnil oslav 110. výročí založení hasičské­ ho sboru na Skalce. Mezi jinými ukázkami bylo provedeno námětové cvičení a to útok na kravín. Při tomto útoku naši chlapci dodávali vodu cisternou T 148.

26. – 28. května probíhala soutěž mladých hasičů v Černíkovicích. Naši mladí hasiči, pod vedením Jiřího Svobody, se též zúčastnili. Dětem se to líbilo, protože v Černíkovicích se spalo pod stany, což bylo pro ně poněkud romantické. Z celkového počtu pěti družstev této kategorie naši obsadili sice páté místo, ale získali zkušenosti.

3. června se v Opočně konala další pohárová soutěž. Bojovalo se o pohár starosty okresu Sboru dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska (SDH ČMS) v požárním útoku. Soutěže se zúčastnilo 14 družstev. Dobré získalo 5. místo.

10. června se náš sbor zúčastnil okresního kola ve Žďáru nad Orlicí. 14 družstev soutěžilo v požárním útoku, 100 m jednotlivci a 4×100 m štafeta. Naše družstvo skončilo na 9. místě.

1. července, zemřel náhle náš dlouholetý člen Ladislav Michl, bývalý hajný, ve věku 73 let. Rozloučení se zesnulým se konalo 7. července. Pohřbu se zúčastnilo družstvo ve stejnokrojích a byl nesen smuteční prapor sboru. Při ukládání rakve do hrobu byla spuštěna siréna.

7. července v pátek, náš sbor pořádal taneční zábavu na koupališti společně s vedoucím koupaliště p. Vackem. Byla to první zábava našeho sboru na koupališti po pěti letech. K tanci hráli Kantoři 2. učitelé ze Skuhrova nad Bělou. Přesto, že bylo krásné a teplé počasí, byla účast velmi slabá – platících asi 130. Ovšem celkově asi 150-160 lidí. O občerstvení se postaral pan Vacek v budově koupaliště a několik hasičů v postaveném stánku. Bylo to celkem zklamání a proto další zábava, která byla plánována na srpen, se již nekonala.

3. září se dožívá 80 let náš dlouholetý člen, bývalý ředitel školy, Václav Pilc. Proto 2. září, za celý hasičský sbor mu přišli blahopřát Láďa Práza, Standa Šmída st. a F. Tomáš a předali oslavenci kytičku a dárkový koš.

V sobotu 2. září uspořádal náš sbor opékání prasete. Bylo to hlavně pro naše mladé hasiče na ukončení prázdnin a za jejich činnost. Ovšem také i pro všechny naše členy a jejich manželky. Celá akce se konala u Kovárny. Prase připravil Luboš Škoda ke spokojenosti všech přítomných. Pravděpodobně vzhledem ke špatnému počasí se sešlo velmi málo členů, ačkoliv byli všichni pozváni. Sice nepršelo, ale byla dosti citelná zima. Pro dobrou náladu hráli Pepa Šiti na na harmoniku a Pepa Hofman na housle.

V pátek 13. řijna pořádají hasiči posvícenskou zábavu na sále. K tanci hrál Profil 2, hudebníci z Osečnice. Asi do 10. hod. večer bylo na sále asi 50 lidí, ale potom se sál zaplnil a vznikla velice pěkná zábava.

21. řijna v sobotu, se konala v Bílém Újezdě hra Plamen pro mladé hasiče. Naši postavili dvě družstva dětí. První družstvo starších žáků obsadilo 19. místo z 20. soutěžících družstev a družstvo mladších žáků bylo 4. z 5. startujících.

1. listopadu se konala členská schůze v Kovárně. Hlavním bodem programu bylo zahájení příprav na oslavy 110 let trvání našeho sboru, které by se měly uskutečnit v příštím roce. Termín oslav byl stanoven na 30. června, na doberskou pouť.

V letošním roce byla zhotovena pěkná nová střecha z hliníkového plechu nad zbrojnicí a Kovárnou. Při této akci byla zároveň nad zbrojnicí uzpůsobena půda jako sklad materiálu. Pro snadný přístup do skladu bylo zbudováno venkovní schodiště.

Jak je vidět ze všech zápisů letošní rok byl opravdu velice plodný. Tolik různých akcí nebylo provedeno již řadu let. Kéž by tato aktivita vydržela do dalších roků a zájem členů o hasičskou práci v našem sboru nepolevil.

A ještě na ukončení roku jedna perlička. 28. dubna byla uskutečněna brigáda našich členů na vyčištění obecního lesa v Hlinném. Samozřejmě, že se klestí v lese pálilo. Ale právě v tuto dobu několik jiných hasičů na žádost starosty obce myli s cisternou silnici na Dole, když projeli s houkačkou hasiči z Dobrušky. Naši ihned volali Dobrušku, a že prý v Hlinném hoří les. Tak tam také zajeli. Po příjezdu byly již v Hlinném také dvě cisterny z Rychnova. Když dobružští viděli u lesa našeho Robura, kterým přijeli brigádníci, hned se ptali: „Vy jste tady první?“ Odpověď zněla: „Ne, my jsme tady na brigádě“. A tak z jedné dobré akce se stal velký poplach. Je jistě lepší, když vše skončí tímto způsobem, než tak, jak tomu bylo v případě požáru paseky na Vysokém kopci.