ČINNOST ROK 1998

Uplynulý rok 1998 byl nejen pro nás hasiče, ale i všechny spoluobčany poznamenán přírodní živelnou katastrofou – povodní, která nemá v tomto století pamětníka! Právě hasiči byli mezi prvními, kteří pomohli postiženým záplavami v nelehkém souboji s vodou, tmou a bouřkou, které stěžovaly záchranu lidských životů, zvláště pak pro naprostou nevybavenost naší jednotky proti vodě! Hasičský zásah v prvních hodinách byl už zveřejněn v samostatné publikaci „Povodeň Dobré 23.7.1998“.

Rok 1998 jsme zahájili 10. 1. výroční valnou hromadou našeho sboru ve vinárně místní hospůdky. Zhodnocení roku minulého a plán na příští rok si vyslechlo celkem 32 přítomných členů sboru a osm pozvaných hostů. Po promítnutí videozáznamu z povodní v roce 1997 na Tiché Orlici jsme poseděli s rodinnými příslušníky při hudbě p. Doucka.

Kulturní akce dále pokračovaly tradičními „Ostatky“ a maškarním rejem masek v sobotu 21. 2. 1998. I přes velkou propagaci a hodnotnou tombolu (celkem 230 cen, z toho první cenou bylo živé 35 kg sele) přišlo na sál pouze 44 platících!! Přitom lokál byl plný i z řad členů našeho sboru.

Zdařilou akcí za slunečného, jarního počasí bylo pálení Čarodějnic 30. dubna v prostorách areálu koupaliště. Zde jsme dětem připravili hranici dříví, opekli celkem 20 kg buřtů a ugrilovali 50 ks kuřat. Pan Vacek vytočil přes 250 piv, spoustu limonád a snědlo se ještě 20 kg uzeného z udírny. K poslechu i tanci hrál opět pan Doucek.

Zábavy na koupališti jsme zahájili pouťovou v sobotu 27. 6. se skupinou COMBI a 18. 7. druhou zábavu se skupinou Dynamic. Naplánovaná třetí zábava se z důvodů povodní nekonala. Společně s Policií ČR pod vedením Pavla Rufra jsme provedli ukázku hašení s naší technikou pro letní tábor dětí ubytovaných na koupališti a i přes déšť se to všem přítomným moc líbilo a diskotékou se celá akce protáhla až do nočních hodin.

17. října jsme se ve čtyřech členech sboru zúčastnili vyhodnocení zásahů při povodních, pořádaného okresním úřadem na náměstí v Rychnově n. Kněž. Této akce se zúčastnily i profesionální jednotky hasičů, ale ve větším počtu pak Policie, armáda a jednotky CO. I přes účast ministra vnitra p. Grulicha, ministra obrany p. Vetchého, přednosty OkÚ p. Narvy a další představitele veřejného života, pro nás dobrovolné hasiče to byla ztráta času a rozcházeli jsme se rozčarovaní nad budoucností sborů dobrovolných hasičů po roce 2000!!!

Brigádnických akcí už také ubývá, a když už se něco podaří – zúčastňují se stále stejné tváře! V sobotu 11. 4. jsme organizovali plakátovaný sběr starého železa v obcích Dobré, Hlinné, Rovné a Kamenice. Dvěma traktory s osádkami jsme celý den sváželi a třídili železný sběr za plynové nádrže u MŠ pro firmu Comet Hronov, která odvezla celkem 4 Tatry. Minimálně však 1 Tatru nám nenechavý „vytunelovali'“ Takové jednání k elánu také nepřidá, protože utržené peníze nepokryjí ani celoroční náklady soutěžního družstva mužů a mladých hasičů na sezónu!

V úterý 14. 4. jsme měli „hurá akci KUŘATA“. Od 17. do 21. hodin za pomoci našich drahých poloviček se nám odařilo vykuchat celkem 100 kusů kuřat na grilování při čarodějnicích a hasičské soutěži.

Pálení klestí „Za Hrušovskýmí“ pro OÚ připadlo na sobotu 25. 4., a to jsme ještě navozili dříví na pálení čarodějnic pouze v sedmi lidech! Několik členů sboru vypomohlo při vyskladnění dvou turnusů kuřat z Dobrého v termínech 28. 5. a 13. 12. 1998. Dále jsme před povodněmi odpracovali přes 20 brigádnických hodin na úklidu okolí fotbalového hřiště, za umožnění tréninku a soutěže v požárním sportu.

Za výstroj, vybavení a další materiál na požární sport jsme za poslední dva roky díky brigádám a sponzorům vynaložili částku přibližující se 100 000 Kč a mnoho hodin vlastní práce! Družstvo ve složení: strojník – Pavel Marek, sání – Kamil Reichrt, koš ¬Radek Langr, rozdělovač – Roman Řehák, proudy – Michal Šípek a Zdeněk Fryml a hadice B – Miloš Cvejn, se pečlivě připravovalo na 4. ročník pohárových soutěži v požárním sportu „O pohár přednosty OkÚ v RK“.

20. 6. 98 jsme dokonce jednu z deseti soutěží pořádali u nás v Dobrém a na domácí půdě s časem 27,58 vteřin zvítězili. Do povodní naše družstvo bylo střídavě na 2 – 3. místě, ale ztrátou fotbalového hřiště bez možnosti tréninků nás podzimní část soutěže odsunula na 5. místo. Z 33 soutěžních jednotek je i tak páté místo povzbudivé a našemu družstvu patří poděkování za dobrou reprezentaci sboru a obce.

Naše hasičská mládež se přes zimu scházela pod vedením bratrů Sedloňových v tělocvičně a od jara na hřišti. Na nejzajímavější závod, kdy spí pod stany se celoročně těší. Letos se konalo okresní kolo „Hra Plamen“ 29. – 31. 5. ve Ždáru nad Orlicí. Po tuhých bojích skončili z 16. kolektivů na výborném 5. místě. 21. 6. se ještě zúčastnili pohárové soutěže v Opočně, kde družstvo dětí Dobré I obsadilo 7. místo a Dobré II na své první soutěži 14. místo.

Podzimní závod požárnické všestrannosti se konal v sobotu 24. 10. 98 ve Slatině n. Zdobnicí. Od rána pršelo, ale z řad dětí je o „hasičinu“ velký zájem a obě družstva v kategorii mladší a starší se umístnily na pěkném pátém místě.

Vedoucí společně s dětmi si 23. 12. zorganizovali „vánoční diskotéku“ v našem kulturním stánku – Kovárně. Vyzdobený vánoční stromeček a stoly plné chlebíčků, cukroví a různých dobrot svědčí o velkém zájmu dětí o hasičský kroužek!