ČINNOST ROK 2011

Už je to rok co jsme 15. Iedna 2011 hodnotili ve vinárně zdejší hospůdky rok 2010 s účastí 32 členů sboru a třech hostů – starosta obce Ladislav Michl, Pavel Štásek, za SHČMS předával ocenění tajemník Otta Ptáček a za HZS byl omluven Josef Tošovský. Po oficiálním programu jsme poseděli s rodinnými příslušníky při reprodukované hudbě Jirky Nágla a v lokále pak hrála country kapela z Kounova. Video-projekci jsme si připomněli účast v Litoměřicích, kulturní vystoupeni ,,cikáni“ z padesátin velitele a v diskusi jsme plánovali oslavy 125. výročí od založeni našeho sboru.
Po měsíci na to 25. února jsme se zúčastnili výroční valné hromady našeho 16. okrsku ,,Solnicko“ v Ještěticích ,,U Haničky.“ Robur řídil Radek Friml a vezli se – Jirka Netik, Vojta Fryml, Ondra Svoboda, Milan Kunc,
z Hlinného Jirka Poul a Jirka Smola a z Brocné Martin Šabata s Mírou Rygrem. Výročky se zúčastnilo celkem 10 sborů, omluveny byly sbory z Mastů a Škoda Kvasiny. Po zhodnoceni činnosti jsme byli pozváni se
Zdeňkem Hodovalem na tatarák do Brocné, a do půlnoci jsme byli doma. Poslední březnový víkend pak tradičně patří shromáždění delegátů okresu Rychnov nad Kněžnou, které se tentokrát konalo 26. března v kulturním
domě v Trnově za účasti starosty sboru Jirky Netika a Milana Kunce.
Ze schůzových činností nelze opomenout výborové schůze naplánované na první pátky v měsíci, ale ve skutečnosti jsme se scházeli, jak bylo potřeba a po prázdninách z důvodů nepravidelných směn ve Škodovce
je účast slabší. První kulturní akcí roku 2011 byly oblíbené ,,Masopustní hody“ v Kovárně. Ve čtvrtek 3. března jsme dovezli 165 kg prase a u Jirky Netika je zkušeně zabili a celý pátek z něho vyráběli všechny dobroty u Ládi
Schejbala za pomoci Petra a Katky Prázových, Luboše a Dáši Hartmanových a Hanky a Jirky Netikových. Celkem vyrobili 200 ks jitrnic, 13 kg krup, tlačenky, sulc, výpečky a k obědu usmažily Marcela Reichrtova
s pí. Pleskotovou výborné řízečky. Velky zájem byl o prodej čerstvých výrobků tzv. přes ulici, ale v Kovárně se pak Luboš s Petrem měli co ohánět a Hanka s Katkou v kuchyni zažily také pěkný frmol. Díky těmto nadšencům nezapomínáme na tradici Ostatků a tentokrát se ziskem 11 866 Kč byl výdělek rekordní. Na Josefa, 19. března 2011, jsme pořádali na sále Obecního domu Maškarní ples se skupinou ,,Jsemtam band“. Místní domorodci, pro které
takový ples organizujeme (ples bez drahých rób a kravat, ale s velkou veselicí) se jen v malém počtu účastní, ale zachraňují to tzv. přespolní a tentokrát bylo 185 platících!!! Je pravda, je dobrou polovinu tvořily masky se vstupenkou za 30 Kč, ale o to větši je pak legrace na parketu a finančně to hradí tombola, ve které bylo celkem 389 cen. Se vstupným nám každoročné pomohli Stanislav Šmída starší a Jirka Zajíc, šatnu si vzali na starost Jirka Netík s panem Markem, bar Tomaš Vidlák s Radkem Langrem a Jirkou Moravcem, plakáty rozvezl a vyvěsil Michal Šípek
a s pečlivosti sobě vlastní si tombolu vzaly na starost Dáša Hartmanová s Hankou Netíkovou. Tradiční hasičskou akcí je pak ,, pálení čarodějnic“ v prostorách koupaliště, které připadlo na sobotu. Vatru nám zajistil vyvážečkou Ládík Michl, plakáty opět Michal Šípek s Radkem Langrem, 70 ks kuřat grilovali Jirka Sedloň se Standou Šmídou a prodej zařidily Jaruška Sedloňová s Lad’kou Náglovou a Růžou Kuncovou, 20 kg buřtů (pro děti zdarma) opekl Lád’a Schejbal a 5,5 sudů Svijanské jedenáctky vytočili Hartmanovi a Preiningerovi. Atrakcí pro děti, ale i jistota při pálení byla PS 12, kterou obsluhovali Pavel Marek s Ondrou Svobodou. Děti si mohly zastříkat z proudnic, ale chyběla už naše Tatra, která stala v Pečkách na generálce. Z důvodu nejistého počasí jsme postavili i vojenský stan a poprvé měl premiéru transportér, kterým jsme navezli veškeré potřebné věci a vybaveni. Diskotéku pro děti i dospělé opět zařídil DJ Franc. Počasí se také umoudřilo a mohli jsme po setmění odpálit i ohňostroj.

Na pout‘ovou zábavu s Bladexem na koupališti 2. července nepřišlo opět moc lidi, tak už je domluvena na příště hudba 4Waty. Záleží vždy na počasí a akcích poblíž, jaká návštěvnost se sejde. Z brigádnických aktivit jsme začali po domluvě s Mirkem Moravcem pracovat v autoservisu Matrix v Lipovce na opravě získaného vozidla VW Transportér, kterého se nám podařilo sehnat bezúplatným převodem od Policie ČR. První sobotu 22. Iedna jsme demontovali všechny sedačky, čalounění, koberce, narazníky a z obou stran očistili podlahu od rzi kartáči, rozbrušovačkou i vrtačkou až po nás zůstalo několik děr skrz na skrz, které v týdnu zavařili klempíři.
Po neteru odrezovaeem jsme piieti sobotu 29. ledna vee natiit
plnieem a 10. biezna plastickou protikorozni barvou od firmy 3M.biezna jsme u2 vozidlo strojili ealounenim, sedaekami a elo na (fiesteene
pielakoveni pied reklamnim polepem. Nejvice zesluh patii Romanu
Plodkovi, ktery si to vzal za sve a dale pomehali Petr Preza, Pavel
Marek, Ondra Svoboda, Jakub Finger, Tomes Vidlek, Michal Sipek,
Radek Langr a Milan Kunc. Na vozidlo byl namontoven policejni majek
s vrzem, zakoupene autoredio, ocelovy kryt motoru a zadni zeves. Po
reklamnim polepu ui zbyvalo jen provest evideneni prohlidku a zapsat
Transporter do evidence vozidel na ,,hasiesky special – devitimistny.“
Nebyl problem ho zapsat na HZS v Rychnove do vyjezdovky s tim, Ze
obec nemusi platit zakonne pojieteni, ale v Dobruece chteli 10 000 Ke za
ekologickou daii. Vtom nem veak vyeel vstiic bratr Leda Klobas. Diky
jeho karte invalidy jsme se tomuto poplatku vyhnuli. Celkove investice do
nynejeiho stavu byla 24 000 Ke. Ceke nes jeete montai vozidlove radiostanice
Maxon z Tatry, dvou ruenich hasicich piistrojii a menei technicke
opravy v Lipovce. \/ozidlo me najeto 365 000 km, steii 16 let a kdyi to
nebude opravdu nutne, nechceme s nim vyjiidet na nasolene cesty, aby
nem slouiilo co nejdele.
Brigeda na sber Zeleza vloni piipadla na sobotu 16. dubna. Seeli jsme
se v 8 hodin pied zbrojnici v poetu jednadvaceti. Ttraktorem Pepy Koveie
jel jeho syn Pavel Kovei, Roman Plodek, Tomee \/idlek, Ondra Svoboda
a Kamil Reichrt ml. S Jirkou Netikem mladeim jel Mila Cvejn, Dan Smida,
Michal éipek Jan Flegl a Leda Schejbal. Diivi do krbu poiezal novou
motorovou pilou Jirka Negl a se etipenim pomohli Jarda Mikulica s Jirkou
Netikem. Katka Prezove omyla okna v kovarne i eatne a vee provonela
vypranymi zaclonami. Nafoukeni jarniho vzduchu do pneumatik hasieskych
vozidel, dotankoveni a Uklid ve zbrojnici si vzali za sve Pavel
Marek, Petr Preza, Radek Langr a Milan Kunc. Po male svaeince – 40 ks
klobes s hoieici a pivem – jsme nastehovali poiezane a naetipane diivi
pod piistieeek a zbyvajici parta se pustila do boureni vyklenku v prostorech
stare poety, kde plenujeme zezemi pro mlade hasiee. Vyvrcholenim
Uspeene pracovni soboty bylo posezeni na jarnim slunieku pied
Kovernou pii griloveni vepiovych a kuiecich steakfii na levovem kameni.
Led’ovi Schejbalovi se opet moc povedly. Vypili jsme pii tom 160 piv,
nadelali spoustu prace a nekteii jedinci si jeete veeer zahreli eipky.
Zprovozneni dlouhooeekevane ,,eatny pro vyjezdovku“ zabralo take
spousty hodin prace a tak jsme se pustili do Uprav byvaleho kadeinictvi
Jiiina, ktere tady fungovalo pies 30 let. Tento Ukol si vzal za sve Jirka
Moravec, ktery pomeiil osvedeenou eatnu na stanici v Dobrusce a pustil
se do toho. Po odtrheni obloieni bylo nutne piedelat vodovodni piipojku,
nakoupit Zelezo na nosnou east lavic a parapety na polieky. Jirka sem vee
naiezal, posveiel i nalakoval. Montei provedl Jarda Mikulica. Pardubicke
firma RDE lnienyring pak piesunula svolevaci system ze studene zbrojnice
do eatny a my jsme veekere vybaveni mohli piestehovat do suche
vytepene mistnosti. Ke konci roku nem jeete naei truhleii piipevnili dalei
polieky pro rueni radiostanice Motorola a pienosne baterky. Museli jsme
te2 sundat plechovou ceduli po kadeinictvi a vybledle misto na fasede
zakryt ceduli SDH Dobre. Dnes musim suspokojenim iici, Ze se to
povedlo a pii vyjezdech si kaidy najde sve obleeeni, boty a vystroj na
svem miste, eiste v suchu a teple.
Jak u2 jsem se zminil o stare poete, dostali jsme tyto obecni prostory
od zastupitelstva pro zezemi oddilu mladych hasiefii. Je pravda, 2e
krouiek mladych hasiefii jeete neexistuje, ale nejdiive musime mit podminky
neco generaci, ktere piijde po nes, nabidnout. Kdyi mi starosta
piedaval kliee, musim iici, Ze jsem se zhrozil vjakem prostiedi
zamestnanci poety pracovali a prostory piedali! Strhana svetla, opadane
omitka, pliseii, nefunkeni toaleta, proste hrfiza. To opet obnaei spoustu
prece a investic. Zaeali jsme elektrikou, kterou provedl i s revizi \/ret’a
Hejzlar, zednicke prece se ujal Petr Pagee, dale zatepleni a tim pedem
sniieni stropu sadrokartonem provedl Michal Dusilek, malbu pan Bilek a
pokladku noveho lina firma Ficenec. Nyni nes eeke nastehovat akumulaeky
a postupne dovybavit obe mistnosti. Na zastupitelstvu se pak
dohodlo, Ze klubovna mladych hasiefii bude slouiit i pro schfizovou
einnost neziskovych organizaci obce jako jsou florbalisti, Klub Zen nebo
zahredkeii a veelaii.
Do brigednickych akci musim zahrnout i znovunabyti koiiske stiikaeky.
Bydlim v Dobrem pies dvacet let a jen obeas jsem zaslechl o historicke
stiikaece, kterou ui hodne dlouho nikdo nevidel stim, 2e je
uskladnena ve statku u Mrezkfii. Pavel Marek dohodnul navetevu
s novymi majiteli — Pfilpenovymi 2 Pardubic a tak nem poprve otevieli
vrata vsobotu 30. dubna pii piipravech Carodejnic. Musim iici, 2e me
spadla brada, kdyi jsem videl vjakem stavu se stiikaeka s letopoetem
1886 nachezi. Pii deleim rozhovoru s majiteli statku jsme se dohodli co
za to?! Nekdo si iekne, vidyt‘ to je doberske koiiska stiikaeka, ta patii
hasiefim, ale takovych stiikaeek po obcich byly spousty. Lidove tvoiivost
nezne mezi a nekteii jedinci pouiili listova pera na vyrobu piivesfi za
auta a zbytek vyhodili. Tady jsme jednali s rozumnymi lidmi a dohodli se
velice seriozne. Za ten super stav vjakem se stiikaeka nachazi mohou
byvali hospodaii, kteii ui odpoeivaji na hibitove a je nutne oprava
pomniku. Nevehali jsme a po vyberovem iizeni jsme se dohodli s kamenictvim
z Opoena, jehoi zamestnanci vee dali do poiedku za 9 000 Ke.
Koiiku jsme si ze statku od Mrezki] ruene odvezli, kompresorem vyfoukali,
olejem Konkor nastiikali a nechali v pfiivodnim, historicky cennem
stavu na vystavu pii oslavach sboru.
\/jednadvacetem stoleti se ui hasi jinou technikou a i ta naee Tatra
dozrela na generelni opravu. Piedchezela veemu kdysi vyplnena tabulka
o stavu hasieske techniky pro kraj, kde jsme si dali poiadavek na eestku
1,5 milionu Ke pro jeji opravu. Rok se nic nedelo a2 v srpnu 2010 piieel
na obec dopis ,,jak to s tim hasieskym autem myslime?“ Po dohode se
starostou obce Led’ou Michlem jsme bez veheni odpovedeli — velmi
veine a jeete pied novymi volbami dorazila na obec eestka 1 milion 100
tisic korun s tim, Ze obec musi uhradit zbyvajicich 400 tisic. Byla
ustavena komise ve sloieni Pavel Marek, Petr Praza, Roman Plodek,
Jirka Moravec a Milan Kunc, ktere mela vybrat zhotovitele generelni
opravy Tatry. Nejdiive jsme objeli sbory vTynieti nad Orlici, Tiebechovicich
a Solnici, kde ui maji vozidla po generelce a jednoznaene vybrali
firmu Adamovieove – Hateco Peeky skterou jsme piieli 24. Unora na
zastupitelstvo. Dost me zaskoeilo jedneni dvou zastupitelii (ieete k tomu
z hasieske kandidetky), ale vee jsme si vyiikali a v nedeli 13. biezna
odveieli naei ,,Casku“ do Peeek. Zde celou nestavbu demontovali a
vJieine repasovali podvozek. Zgenerelkovali pievodove skiine, diferenciel,
kola a brzdy, nove spojka a pietesneni motoru, nove servo a do
toho jsme piijeli 19. kvetna na kontrolu! \/yjeli jsme Transporterem
vsestave Marek, Plodek, Preza, Moravec, Klobas, Schejbal, Netik a
Kunc. Meme ztoho kontrolniho dne fotodokumentaci a nebyl to pekny
pohled, a2 jsme se museli 2x zastavit na obeerstveni. Podvozek byl sice
po generelce, ale jinak nic jen sasi. Zaeal jsem se obevat easoveho
limitu, aby vee stihli do terminu oslav a plenovaneho Zehneni vozidla.
Dnes u2 mohu iici, 2e jsem tam jezdil sem minimelne 5x a spani jsem
nemel jako diiv! Videl jsem tak montei nove nedrie na 7 000 litrfi vody,
elektroinstalaci, vyvaieni kabiny a nove oplechoveni nestavby, nove
vodoteee na piedni lietu, na 50 metrovy navijek, piivezl jsem jim nove
plovouci eerpadlo do vybaveni vozu. Piieel eas dovolenych a auto nebylo
v laku!!! Katastroficke sceneie, 2e si pfijeime Tatru ze Solnice, alespoii na
oslavu ji polepime naeim logem, to vee se mi honilo hlavou. V ease jak se
iike ,,za 5minut dvanect“, tedy ve etvrtek 10. srpna 2011 odpoledne, jsme
si pro Tatru do Peeek nakonec zajeli a za dva dny byly oslavy. Narychlo
jsme zajistili polep reflexni bilou samolepkou, znak obce a auto vybavili
hadicemi, dycheei, atd. Musim sodstupem easu piiznat, 2e vee dobie
dopadlo a nakonec jsme si i pomohli. Za prodleni generelky podle
smlouvy nem dovybavili nestavbu 4 dilnym hlinikovym Zebiikem, piejezdovymi
milistky a zaplatili nekup a montei nove vozidlove radiostanice
Motorola do ,,Casky“, noveho svoleveni pii spueteni poplachu (piijdou na
mobily esemesky s konkretnim cilem zesahu) a dve pienosne radiostanice
Motorola.
Kdyi uijsme meli Tatru doma. mohla zaeit oslava 125. let od zaloieni
sboru dobrovolnych hasiee v Dobrem. Seeli jsme se pied zbrojnici v sobotu

 1. 8. ui v 6 hodin reno a vyhliieli nejiste poeasi. Na koupaliste
  58
  jsme navezli veekerou techniku od kofiky, PS osmieky, eestnectky,
  osmnectky, dvoumuinou motorovou pilu, podtlakovou sirenu a Robura.
  Rozrovnali jsme lavice a stoly na parket a pod stan a jeli se domC|
  piestrojit do vychezkoveho. Diky Jirkovi Netikovi, ktery domluvil otevieni
  hospody, jsme se meli s Valankou a ostatnimi sbory kam schovat pied
  tim lijekem, ktery po devete hodine zaeal! V 9,45 jsem eel s deetnikem
  vruce zapelit svieku kpomniku padlych a seeli jsme se na hibitove
  s Pepou Preclikem, ktery me informoval, Ze je pan farei piipraveny a zda
  plati 10. hodina. Musim ted‘ pouiit zneme slova z filmu Na samote u lesa
  ,,a chcalo a chcalo“! Rozleval jsem zdvoulitrove lahve slivovici veem,
  kteii neiidili. Zatim dorazili ostatni pozvane sbory ze Skalky – Podbiezi,
  Opoena, Hlinneho, Domaeina, Brocne a z Lomfii. Pan farei vyeel s destnikem
  v ruce z kostela a nei doeel na plac, piestalo preet!!! V pravy eas,
  protoie maioretky TYRKYS z Dobrusky u2 byly piipravene na sve
  vystoupeni. Pak jsme se veichni piesunuli na hibitov k pomniku padlych.
  Zde jsme poloienim vence, stetni hymnou a proslovem pana fareie uctili
  pametku zesnulych hasieifi, kteii ui mezi nemi nejsou. Za rezne hudby
  Valanky jsme se pochodovym krokem vretili na plac k daleimu programu
  oslav. Peter Vincent Zontek po proslovu poiehnal novy hasiesky prapor a
  modernizovane vozidlo CAS 32 na podvozku Tatry 148. Nesledoval
  proslov starosty obce pana Michla, historika pana Kernika, starosty
  okresniho sdruieni HCMS z Rychnova nad Kneinou Antonina Ulrycha a
  Krelovehradecky kraj zastupoval nemestek hejtmana pan Helmut Dohnelek.
  Po piedeni oceneni starostovi sboru Jiiimu Netikovi, jsme se za
  pochodu maioretek a hudby Valanky piesunuli na koupaliete. Zde ui od
  rena naei elenove a manielky zajiet’ovali obeerstveni. Ostatni se museli
  pievleci z prfiivodu, aby pomohli ve stencich.
  Pivo a neco na zahieti toeili Hartmanovi s Michalem Sipkem, 102 ks
  kuiat grilovali 3 Jirkove — Preclik, Sedlofi, Svoboda a Tomes Vidlek, makrely
  griloval Jirka Zajic a steaky Leda Schejbal se Standou Smidou. Vee
  pak prodevaly Jarueka Sedlofiove, Andrea Svobodove, Marcela Reichrtove
  a finance mela pevne vrukou Katka Prezove. Vdaleim stenku
  Preiningerovi toeili kofolu a pito, prodevali perek v rohliku a sladke peeivo
  ke keve. Velkym zpestienim pak byly langoee vyrebene Hankou Netikovou,
  Ladkou Neglovou a Rfiienou Kuncovou. Jen co prfiivod doeel na
  koupaliete, zaealo opet dost silne preet. Hodne divekfi nem zachrenil
  pied deetem zapfijeeny velky stan od hasiefii ze Lhoty a dalei se schovali
  v prostorech koupaliete, kde Pavel Stesek griloval dve kyty a v nabidce
  mel ijine dobroty z kuchyne.
  Nehlede na poeasi jsme pokraeovali v programu oslav na koupalieti.
  Prvni ukezkou byl zesah podnikovych hasiefii ze Skody Kvasiny pii autohaverii
  a SDH Opoeno piedvedlo s novou Tatrou Terno uhaeeni hoiiciho
  automobilu. Papirovodieveny domek vyrobeny Jardou Mikulicou s omalo-
  59
  venkami deti, ktery take zaeal piekvapive hoiet, uhasili nejveteim trhekem
  ukezek – parni stiikaekou – opet hasiei zOpoena. Zatim, co na
  koupalisti hrela seniorfiim Valanka, vzadu na louce byly hry deti s rediem
  Blanik za hodnotne ceny, nafukovaci skekaci hrad a rodina Michlovych
  zajistila jizdu deti na koni.
  Stenek s obeerstvenim obsluhovaly Lad’ka Neglove, Hanka Netikove a Rfiiena
  Kuncove. Foto: J. Kueera, 2011
  Nejdiive mezi lidmi, ale pak v hlavnim vystoupeni piedvedl sve
  kouzelnicke kousky pan Maly z Nechoda. Za hezkeho sluneeneho poeasi
  mel snad nejlepei vystoupeni Petr Kraus na svem biketrialu. Hodinove
  revivalove vystoupeni nem piedvedla kapela Las Vegas z Moravy a veeer
  zahrela k poslechu i tanci skupina Marka Negla — Fantasy.
  Musim se zde zminit 0 elenech technicke eety, kteii zajistili bezchybne
  parkoveni na louce pod koupalietem, jmenovite Miloe Cvejn, Daniel Smida,
  Roman Rehek, Jakubove Finger a Cvejn. Haseem vzniklych nedostatkfil
  pii organizaci (piece jenom jsme amateii) byl sTransporterem
  Roman Plodek, ktery za cely den najezdil dobrych 200 kilometre,
  fotodokumentaci mel Pepa Kueera ale i Jirka Rozinek a videozeznam
  provedl Jiii Hlava a Pavel Marek. K presentaci cele akce pak probehlo
  nekolik eoti] na rediu Blanik, elenek v sobotnim Rychnovskem deniku a
  po akci elenky v Hasieskych novinech a regionelnim Orlickem tydeniku.
  Kaidy zueastneny sbor a pozvany zestupce obdriel pametni list a
  skleneny pfiillitr s vybroueenym logem naeeho sboru a 125. let!!!
  Nesmim take opomenout sponzory naeich oslav – Krelovehradecky
  kraj, Lesy Dobre s.r.o., RTAS Dobre, Sabina s.r.o. Solnioe, MEFAS Sudin,
  Kerson a.s. Dobre, PZP Komplet, Medr Hlinne, Mares Novy Hredek,
  Autocentrum Matrix, BEAS — pekerna Lieno a Redio Blanik. A naposled
  dekuji veem, ktere jsem, ne zemerem, opomenul a pomohli ke zdaiilym
  oslavem sboru.
  Nyni se zminim nekolika vetami o einnosti vyjezdove jednotky obce.
  Vterminu 29. – 30. dubna jsme se zileastnili s Petrem ekoleni velitelfi
  jednotek a velitelfi druistev poprve v nove stanici HZS v Rychnove nad
  Kneinou a strojnici meli tentokret ekoleni v sobotu 7. kvetna, kdy se
  piedevalo v Nechode 11 novych hasieskych Tater, z toho 4 ely na okres
  Rychnov n. Kn.
  V sobotu 14. kvetna byla se slabei ueasti doberekfii okrskove soutei
  v Kvasinech, protoie vyznavaei vodectvi meli zrovna splaveni Orlice a
  moje maliekost se vretila z Chorvatska.
  Po zprovozneni eatny jsme vymenili nove, identicke vloiky od zbrojnice
  a eatny, na podpis piedali kliee, takie jednim klieem odemkne kaidy
  majitel oboji! Stiechu nove i stare zbrojnice opravil i s okapy Jirka Moravec
  ze Speleniete.
  Piesunem na zimni eas, jsme obnovili ve zbrojnicich ,,pracovni pondelky“
  od 17. – 19. hodin, pak u2 maji florbalisti trenink. Zapisuji jme-
  61
  novite kaidou odpracovanou hodinu a budeme se divit k jakym eislfiim se
  do roka dostaneme. U ,,CASky“ jsme piemistili akumulaeky do druheho
  rohu — lepe se pak parkuje a kolem vozidla je snadny piistup. K vratfiim
  stare zbrojnice vyrobil Jirka Netik modiinovy preh a Jirka Negl s Jardou
  Mikulicou jej piidelali k podlaze. Leda Schejbal nem vyrobil veeeky pro
  savice, neiadi a driek plachty, coi jsme o pondelcich namontovali. Dnes
  je i ventilaeni sit’ka namontovena a na zimu zateplena, tak s prahem a
  zatehnutou plachtou nebude mrznout ani u Robura. Vystehovenim stare
  eatny jsme ziskali oddelenou mistnost od zbrojnic — takovou dilnu, kde
  jsou dva ponky s neiadim a Pavel Marek u2 zde rozebire PS 12ku na
  opravu.
  Vozidlo Robur. Foto: J. Kueera, 2011
  Provedli jsme dfikladnou inventuru dle skuteeneho stavu, jen nem
  zbyve vybaveni Koverny a vloiit tato data do poeitaee.
  Rozpoeet obce na hasiee byl vroce 2011 1600000 Ke. Tedy
  1 500 000 Ke generelni oprava CAS 32, 48 800 Ke plovouci eerpadlo a
  smaltovany znak SDH s rokem zaloieni, 20 883 Ke spotieba elektiiny,
  11728 Ke materiel na eatnu, 6495 Ke PHM, 3176 Ki: ochranne
  pomficky, 1 149 Ke sluiby telekomunikaci (esemesky), 3 000 Ki: zekonne
  pojieteni vozidel, 3640 Ke STK a emise vozidel a 2 400 Ke 2 ks
  preekovych hasicich piistrojfi. Celkem jsme utratili za rok 2011 rekordnich
  1 601 271 Ke.
  Za uplynuly rok na ostro houkala sirena pouze 2x. 1. vyjezd byl v sobotu
 2. ledna na penzion ,,Hubert“ na Prezovce. Vyjezd provedli obema
  vozidly Jirka Moravec, Radek Friml, Jakub Finger, Kamil Reichrt ml. a
  Ondra Svoboda. Na Zedost majitele Petra Kiiika pies operaeni stiedisko
  provedli protlaeeni ucpane kanalizace ze septiku a nesledne [iklid
  zbrojnice po vyjezdu Robura. Tu sobotu jsme v 5. lidech delali v Lipovce
  o Transporteru a po nevratu bylo vee uklizeno.
 3. vyjezd – ui bez Tatry – byl v nedeli 3. dubna 2011 ve 20,20 hodin na
  hoiici les nad Rovnym. Roburem jsme vyjeli ve sloieni Preza, Reichrt,
  Fryml, Hartman a Kunc do Rovneho a ziidili zde na rybniku s PS 12kou
  plneni cisteren. Samotneho zesahu u poieru, ktery vznikl pelenim klestu
  nepiizpfiisobivymi obeany ve vykecenem lese se zueastnili Radek Friml,
  Jan Valovein a Jirka Moravec. My jsme zfistali v tylovem zabezpeeeni a
  jeete lehce oslavovali me dedkovstvi.
 4. vyjezdem, ale ui bez sireny, bylo na velkou vodu v Dobrem a okoli.
  Nejdiive vyeietenim potrubi u koupaliete a nesledne Transitem evakuace
  deti ztebora u Svetlikfi do zekladni ekoly v Dobrem – provedli Ondra
  Svoboda a Radek Friml.
  Nesmim take opomenout kaidoroeni myti koupaliete naei technikou.
  Bereme to za kondieni jizdu, ale toho easu a lidi je nejak mene a mene.
  Ve stiedu 26. iijna 2011 byla provedena npor. Vitem Klouekem
  (velitelem stanice HZS v Dobruece) kontrola vybaveni, organizaeni piipravenosti
  a akceschopnosti naei vyjezdni jednotky. Termin nevedel
  nikdo, jen mi reno Vit‘a volal, fie se odpoledne stavi. Nejdiive jsme proeli
  zbrojnice, dele veekerou dokumentaci o ziizeni JPO, jmenoveni velitele
  obci, odborne osvedeeni, revize dychacich piistrojfii, ekoleni a zdravotni
  prohlidky. Po papiroveni jsme se ukryli ve vyklenku a operaeni z Rychnova
  spustil sirenu. Jak u2 to nekdy byve, sirena se neroztoeila, ale
  fungovali alespoii esemes zprevy, tak se seeli na vyjezd 4 lidi. Piieinou
  nefunkeni sireny bylo vystlane hnizdo v rotoru, ktere Jakub Finger odstranil
  a sirena je zas funkeni.
  Tii elenove vyjezdni jednotky si dobrovolne odslouiili 24 hodinovou
  smenu na stanici v Dobruece, konkretne Radek Langr, Radek Friml a
  Ondra Svoboda. Nezasahovali u poieru, ale natrenovali bezpeenost
  prece s Zebiikem ve vyekech, tak zas budou ueit nes ostatni.
  Zeverem chci jeete piipomenout dve kulate vyroei naeich bratii!
  Konkretne 20. srpna u krbu naeeho starosty sboru Jirky Netika, oslavy
  jeho 60. narozenin, ktere jeete zderne pokraeovaly druhy den Ciklidem a
  balenim sucheho stanu, pii kterem jsme vypili soudek darovane Plzifiky.
  Za 14 dnifi na to, 3. zeii 2011, jsme se zase bavili na Myslivecke chate
  ,,Zivina“ pii oslavech 50. narozenin naeeho ,,vyeepniho“ Luboee Hartmana.
  Obema vyelo kresne poeasi, my jsme si to moc uiili, tak jeete
  jednou vee nejlepei a na zdravi!
  63
  V petek 26. srpna zakoupil Roman Plodek do Koverny novou plazmovou
  televizi LG – za super cenu 11 500 Ke. Jeete chceme zainventovat
  do digitelniho fot’eku pro dokumentaci pii zesazich a daleich akcich poiedane
  sborem.
  Rok 2011 byl pro nee sbor bezpochyby jedineeny. Nejen tim, Ze
  v Dobrem u2 125 let funguji hasiei, ale ve spolupreci s obci jsme posunuli
  pomyslnou lat’ku dobrovolneho hasiestva hodne vysoko! Tn/alo to, ale
  dneeni zezemi, ale i technika ve sboru, odpovide zaeetku jednadvaceteho
  stoleti a za to, starosto, dekujeme! Uvedomme si, 2e smodernizovanou
  ,,CASkou“ vezeme sebou nejen 7000 I vody, ale i plovouci
  eerpadlo na plneni zpiirodniho zdroje, lehce piistupne a bezpraene
  uloiene dychaci piistroje, 6,5 KW centrelu Honda s osvetlovacim
  stoierem, vysokotlak s 50. metrovym navijekem na rychly zesah, 4 dilny
  hlinikovy Zebiik pro preci ve vyekech nebo novou rueni motorovou pilu
  Husqarna na poiez spadlych stromiii.