O SBORU 1886-1994

SDH Dobré

Rok založení: 1886
Okres: Rychnov nad Kněžnou

Byl to vůbec první spolek, který byl v obci založen. Tak mluví kronika obce a dochovaná pokladní kniha zakládajících hasičů. Bohužel jména zakládajících členů nejsou známa. Dochovala se pouze jména tří velitelů sboru.
Jako prvním velitelem byl zvolen František Linhart, tehdejší starosta obce. Druhým velitelem se stal Antonín Netík z čp. 30 a třetím František Štefanides čp. 51. Počet prvních členů sboru byl pravděpodobně 21.

Po založení sboru místní hasiči začínají vyvíjet činnost. Roku 1887 zasahují – pravděpodobně poprvé – při požáru domu čp. 52 v Dobrém. Od tohoto data zasahují při požárech v Dobrém i sousedních obcích, zúčastňují se požárních cvičení. V r. 1890 mají doberští hasiči 19-20 členů. Začínají se též projevovat jako kulturní činitelé v obci. Již r. 1887 pořádali první hasičský ples. Tyto plesy pokračovaly potom každým rokem, kromě r. 1889.