REPRESE

Výjezdní jednotka

Zásahy a činnost JSDH v roce 1998

Rok 1998 byl nejen pro nás hasiče, ale i všechny spoluobčany poznamenán přírodní živelnou katastrofou – povodní, která nemá v tomto století pamětníka! Právě hasiči byli mezi prvními, kteří pomohli postiženým záplavami v nelehkém souboji s vodou, tmou a bouřkou, které stěžovaly záchranu lidských životů, zvláště pak pro naprostou nevybavenost naší jednotky proti vodě! Hasičský zásah v prvních hodinách byl už zveřejněn v samostatné publikaci „Povodeň Dobré 23. 7. 1998“.

Činnost výjezdní jednotky

sobota 21. 3. 98 – svoláno 23 členů sboru za účelem písemného zřízení výjezdní jednotky obce – celkem bylo sepsáno 14 smluv o členství JPO Dobré s úkoly:
1) Podrobit se pravidelně 1x ročně lékařské prohlídce
2) Účast na odborném školení
3) Odpovědnost za techniku – auta, dýchací přístroje, radiostanice …
17. 4. 98 prošel Robur emisemi a STK a v měsíci květnu i T-148 CAS-32.

Zásahy v roce 1998 mimo povodní:

27. 4. v 13 hod. výjezd na požár lesa nad koupalištěm z větší části majetkem p. M. Netíka z Dobrého. Příčinou bylo před sedmi dny pálení v lese, kdy silný vítr rozfoukal zbylé jiskérky a oheň se přenesl do stojatého porostu. Díky včasnému zásahu s dostatkem vody se po třech hodinách podařilo požár zlikvidovat. Celkem nasazeno pět cisteren (3 x HZS RK, 1 x Škoda Kvasiny, 1 x Dobré) a s PS 12 jsme prováděli plnění cisteren z potoka od koupaliště.

25. 10. v 3.07 hod. výjezd na požár rodinného domku na Debřecích. Příčinou bylo úmyslné zapálení s následným oběšením se žháře, prováděli jsme kyvadlovou dopravu vody s CAS-32 a PS 12 plnění cisteren z potoka ve Skuhrově nad Bělou.

Účast na periodickém školení dle odbornosti:
7. 11. PREVENTISTÉ – Reichrt + Langr v Častolovicích
7. 11. STROJNÍCI – Preclík + Marek v HZS Dobruška
22. – 23. 11. VELITELÉ JEDNOTEK – Kunc na chatě Domov v Deštném
5. 12. VELITELÉ DRUŽSTEV – Práza + Schejbal v HZS RK

Od 23. 12. 98 je T-148, CAS-32 odhlášena z výjezdu z důvodu oprav – provedli jsme vypuštění nádrže a její vyčištění po 16 letech plná rzi a spojení hlavni nádrže s pěnovou. Dodavatelsky byl vnitřek nádrže vylaminován a natřen. Karosářské práce provedeny svépomocí a panem Panenkou. V roce 1999 zbývá nový lak na celé auto CAS-32.

Děkuji touto cestou všem aktivním členům našeho sboru, kteří se skrývají za odpracovanými hodinami při brigádnických, kulturních a sportovních akcích. Povodně určitě prověřili naší akceschopnost, kde jsme nezklamali. Rádi mezí sebe přijmeme nové členy nadchnuté pro hasičskou činnost.

Zásahy a činnost JSDH v roce 1995

5. února – v neděli – asi v 16.10 hodinbyl vyhlášen poplach sirénou. U dílen místního zemědělského družstva hořela přední část zaparkovaného družstevního autobusu. Sice vyjela pro každý případ cisterna, ale oheň byl již v podstatě likvidován. Na uhasení autobusu se největší částí podílel náš nový velitel Milan Kunc. Příčinou vznícení byl zkrat v elektrické instalaci.

1. června v 19.30 hod. byl vyhlášen poplach sirénou. V tento den byly celé odpoledne velké deště a bouře. V Mastech ohrožovala voda domek paní Čermákové. Naše družstvo vyjelo a čerpalo vodu ze zatopených míst.

20. června nám byla v Rychnově n. Kněžnou na útvaru namontována vysílačka do Tatry 148 – cisterny. Tímto opět významným krokem máme nyní přímé spojení s profesionálními sbory jak v Rychnově, tak i v Dobrušce. Zprovozněn byl ROBUR a zakoupen jiný na náhradní díly. Auto bylo rozebráno a náhradní díly uloženy do skladu nad zbrojnicí. V r. 1995 byla zhotovena nová pěkná střecha z hliníkového plechu nad zbrojnicí a Kovárnou. Při této akci byla zároveň nad zbrojnicí uzpůsobena půda jako sklad materiálu. Pro snadný přístup do skladu bylo zbudováno venkovní schodiště. V r. 1996 se konaly oslavy 110. výročí SDH v Dobrém, které se vydařily. Nyní je ve vlastnictví SDH požární vozidlo TATRA 148 CAS 32, které je garážováno ve vytápěné zbrojnici, 2 ks nových dýchacích přístrojů SATURN S-7, 3 ks přenosných vysílaček MAXON, vozidlovou radiostanici VR-21 a T-148 a svolávací systém ve zbrojnici u ROBURA, který umožňuje spuštění sirény z HZS v Rychnově n. Kněžnou. V r. 2001 bude zahájena přístavba zbrojnice pro CAS-32 a snad i tréninkového hřiště.

V sobotu 8. července v 11.20 hod. vyjela naše cisterna k požáru paseky v lese Tulešov. Oheň likvidoval hasičský sbor Deštné. Naši v tomto případě nezasahovali.

7. srpna v pondělí byl v 14.05 hod. vyhlášen poplach sirénou. Na Sekyrce na tak zvaném Vysokém kopci, hořela paseka. Naši vyjeli s cisternou a s Roburem. Na likvidaci požáru se podílely i sbory z Rychnova. Dobrušky a Vamberka. Zasahovalo i letadlo Dromedár z Ústí nad Orlicí. Zarážející v tomto případě je to, že dle ústního podání tato paseka začala hořet již okolo desáté hodiny dopolední a nikdo z okolních chalupářů nepodal nikam žádnou zprávu. Příčina ohně není jasná. Škoda byla na nově osázené kultuře smrčků. 10. srpna v 14.25 hod. byl vyhlášen další poplach sirénou. Paseka na Vysokém kopci začala hořet znova. Naši vyjeli s cisternou a oheň byl záhy likvidován.

Přesto, že letošní léto bylo opět velice suché a horké, tak v našem obvodu hořela pouze ta paseka na Vysokém kopci a více požárů ze sucha již nebylo.

29. září se konalo námětové cvičení 16. okrsku v Brocné. Tématem cvičení byla dálková doprava vody ze stroje do stroje na hořící stoh slámy.

V říjnu byl zprovozněn automobil Robur, který náš sbor zakoupil v Bolehošti za 3000 Kč na náhradní díly pro našeho Robura. Poté byl rozebrán a náhradní díly uloženy do skladu nad zbrojnicí.

20. listopadu došlo k požáru senážní věže v Sudíně. Výjezd s cisternou provedl Jiří Preclík. A 1. prosince další výjezd k této věži. S cisternou jel Evžen Rygl.